Share |

Eettiset ohjeetKALEVALAISEN JÄSENKORJAUKSEN EETTISET OHJEET

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on ohjata Kalevalaisen jäsenkorjaajan ammattieettistä pohdintaa ja tukea eettistä päätöksentekoa päivittäisessä työssä. Ohjeet ilmaisevat jäsenkorjaajalle, muille terveydenhuollossa ja erilaisten vaihtoehtohoitojen parissa työskenteleville sekä väestölle jäsenkorjaajan työn keskeiset periaatteet. Eettiset ohjeet auttavat ylläpitämään luottamusta Kalevalaisen jäsenkorjaajan työhön sekä edistämään ammatillista toimintaa.

I
Jäsenkorjaaja kunnioittaa suomalaisen kansanparannuksen perintöä, oppi-isiä, ja -äitejä ja vie tietoa kansanparannuk-sesta eteenpäin mahdollisimman puhtaana vaikutteista.

II
Jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä Kansanlääkintäseura ry:n kanssa seuran periaatteita noudattaen.

III
Jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden hoitomuotojen kanssa. Hän arvostaa muiden hoitoalan ammattilaisten ammattitaitoa, eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.

IV
Jäsenkorjaaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.

V
Jäsenkorjaaja hoitaa jokaista asiakastaan parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Asiakkaan hoitoon pääsyyn ei vaikuta rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai mikään muu vastaava tekijä.

VI
Jäsenkorjaajan ja asiakkaan suhde on aina luottamuksellinen. Jäsenkorjaaja ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin.

VII
Jäsenkorjaajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro nimeä mainiten hoidossa olleen henkilöstön tilasta tai sairaudesta muille ellei asianomainen kirjallisesti ole antanut siihen suostumusta.

VIII
Jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä hänen hoitotyössään ovat ajan ja tilan antaminen asiakkaalle sekä kyky kuunnella häntä.

IX
Jäsenkorjaaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa parantamiseen. Ohjaaminen terveisiin elämän-tapoihin on keskeinen osa hoitotyötä.

X
Jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti etsimällä ongelman syytä eli alkulähdettä, eikä hoida pelkästään oiretta. Hänen tulee tunnistaa oma ammatillinen pätevyytensä ja sen rajoitukset, ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoon.

XI
Jäsenkorjaaja ei ole koskaan täysin oppinut ja valmis. Vaikka hän on alansa ammattilainen, on hän nöyrä ja jatkuvan oppimisen tiellä kulkija ja itsensä kehittäjä. Hän osallistuu säännöllisesti ammattitaitoansa kehittävään koulutukseen.

XII
Jäsenkorjaaja käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti sekä hoitotyössä että julkisuudessa.