Share |

Lääkintä ja jäsenkorjaus

 

Lääkkeiden haittavaikutukset kalevalaista jäsenkorjausta ajatellen

 

Suomalaiset käyttävät lääkityksiä maailmanlaajuisesti runsaiten. Suomi on lääkkeidenkäytössä kärkimaana niin psyykenlääkkeiden, kuin kolesteroli- ja verenpainelääkkeidenkin ottamisessa.

Useimmiten potilaat eivät ole tietoisia lääkkeidensä haittavaikutuksista, tai ovat asiasta välinpitämättömiä. Jotta kalevalaisen jäsenkorjauksen hoitotulos olisi hyvä, täytyy hoitajan olla tietoinen asiakkaan ilmoittaman lääkityksen mahdollisesta haittavaikutuksesta ja sen myötä hoidon tehosta.

 

Kalevalainen jäsenkorjaaja haastattelee asiakasta aina ennen hoidon aloittamista. Hoitaja myös kysyy mahdolliset lääkitykset, joten olisi hyvä muistaa lääkkeittensä nimet taikka ottaa paketit mukaan jäsenkorjaajalle näytettäväksi.

 

Asiakkaat voivat olla pettyneitä kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, vaikka syynä voikin olla lääkityksen haittavaikutus esim. lihaskireys tai päänsärky. Myös huimaus on usean lääkkeen haittavaikutuslistassa mainittu ja tällöin täytyy olla erittäin varovainen asiakasta hoitaessa.

 

Usein asiakas tulee kalevalaiseen jäsenkorjaukseen erilaisten lihas- tai hermokipujen vuoksi tai huimauksen ja päänsäryn takia. Lääkkeet voivat näitä oireita aiheuttaa ja siitä onkin hyvä keskustella oman kalevalaisen jäsenkorjaajan kanssa.

 

 

Kalevalaiseen jäsenkorjaukseen tehoon mahdollisesti vaikuttavat haitat painettu vahvistetulla.

 

Aerius (allergiseen nuhaan, nokkosrokkoihottumaan)

Haittavaikutukset: Osalle lääkkeen käyttäjistä voi ilmaantua päänsärkyä, väsymystä tai suun kuivumista. Tutkimuksissa ei ole havaittu samanaikaisesti käytetyn alkoholin haittaavan lääkitystä, mutta omaa reaktiota on aihetta tarkkailla. Lääke ei yleensä aiheuta väsymystä, mutta harvinaisissa tapauksia sitä on ilmennyt.

Albetol (verenpaineeseen)

Haittavaikutukset: Tavanomaisina annoksina lääke aiheuttaa suhteellisen vähän haittavaikutuksia. Sellaisiavoivat olla mm. huimaus, pahoinvointi, päänsärky, väsymys, unihäiriöt, nenän tukkoisuus, ummetus tai ripuli. Tällaiset haittavaikutukset ilmaantuvat usein hoidon alkaessa ja lievittyvät tai häviävät lääkityksen jatkuessa. Astmapotilaiden ei pidä tätä lääkettä käyttää, koska hengitysoireet voivat paheta.

 

Atacand (verenpaineeseen)

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä, eikä niitä ilmaannu kovin usein. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. huimaus, päänsärky ja flunssan kaltaiset oireet. Lääke voi vaikuttaa myös veren kivennäisainepitoisuuksiin, minkä vuoksi hoidon aikana saatetaan ottaa verikokeita.

Cipralex (masennukseen, paniikkihäiriöihin)

Haittavaikutukset: Haittavaikutuksia esiintyy yleisimmin parin ensimmäisen hoitoviikon aikana, ja ne lievittyvät yleensä hoidon jatkuessa. Yleisintä on pahoinvointi. Muita joskus esiintyviä haittavaikutuksia ovat mm. hikoilu, väsymys, unihäiriöt, huimaus, ruokahaluttomuus, ripuli ja ummetus. Pientä kuumeilua sekä sukupuolitoimintojen häiriöitä voi myös esiintyä. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä tulisi sopia lääkärin kanssa.


Diovan comp (verenpaineeseen)

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja liittyvät lääkityksen aloitusvaiheeseen. Joillakin käyttäjillä on esiintynyt mm. ripulia, väsymystä tai nenän tai nielun tulehduksia. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. ihottumat, lievä pahoinvointi, oksentelu, huimaus pystyasentoon noustessa sekä sukupuolisen kyvyn heikkeneminen. Muiden lääkkeiden käytöstä samanaikaisesti tämän valmisteen kanssa on syytä sopia lääkärin kanssa.

 

Diurex ja Diurex mite (verenpaineeseen, turvotuksiin)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa vatsavaivoja, kuten pahoinvointia, ripulia, vatsakipuja ja ruokahaluttomuutta. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. päänsärky, huimaus, uupuneisuus, jalkasäryt ja ihottumat. Elimistön mineraalitasapainoa seurataan hoidon aikana tarkasti, koska lääkitys voi muuttaa sitä.

 

Doxal (masennukseen, unilääkkeeksi)

Haittavaikutukset: Lääke voi etenkin hoidon alkaessa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa heikkenee. Väsymyksestä voi olla hyötyäkin silloin, jos masennus on aiheuttanut valvomista ja univelkaa. Tavanomaisina annoksina käytettäessä haittavaikutukset ovat melko harvinaisia tai ne liittyvät lääkityksen alkuvaiheeseen. Tällöin voi ilmaantua suun kuivumista, ummetusta, sydämen tykytystä ja lieviä näön tarkkuuden häiriöitä.

Enbrel (reumaan)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa ihon ärtymistä pistokohdassa. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat hengitysteiden tulehdukset sekä muut infektiot, jotka voivat olla vakaviakin. Lääke voi aiheuttaa myös mm. päänsärkyä, nuhaa, allergisia reaktioita tai erilaisia vatsaoireita. Myös kuumetta on esiintynyt.

 

Fevarin (masennukseen)

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset liittyvät usein hoidon alkuvaiheeseen ja voivat lievittyä lääkityksen jatkuessa tai annosta pienennettäessä. Tavallisin alkuvaiheen haittavaikutus on pahoinvointi ja oksentelu. Muita mahdollisia ovat mm. päänsärky, huonovointisuus, mahakivut, ripuli, ummetus, suun kuivuminen, ruokahaluttomuus, hermostuneisuus, unettomuus, vapina ja hikoilu. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on sovittava lääkärin kanssa, koska yhteiskäytössä Fevarinin kanssa monen muun lääkkeen annostusta on syytä tarkistaa. Alkoholin käyttöä lääkityksen aikana on syytä välttää. Mäkikuismaa sisältäviä rohdosvalmisteita ei pidä käyttää hoidon aikana. Runsasta kofeiinipitoisten juomien, kuten kahvin ja kolajuomien, käyttöä tulee välttää lääkityksen aikana.

Humira (reumaan)

Haittavaikutukset: Lääke aiheuttaa melko usein ihon ärtymistä pistokohdassa. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat hengitysteiden tulehdukset sekä muut infektiot, jotka voivat olla vakaviakin. Lääke voi aiheuttaa myös mm. ihottumaa, pahoinvointia, ripulia tai kurkkukipua. Myös kuumetta on esiintynyt.

 

Imovane (unilääke)

Haittavaikutukset: Lääkkeen yleisin haittavaikutus on kitkerä maku suussa. Myös erilaisia vatsaoireita, kuten pahoinvointia tai suun kuivumista sekä huimausta tai päänsärkyä on esiintynyt. Lääke voi joskus aiheuttaa muistihäiriöitä ja niihin liittyvää epäjohdonmukaista käyttäytymistä. Moottoriajoneuvon kuljettamista ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä tulee välttää seuraavana aamuna, jos lääke tuntuu vielä väsyttävän. Unilääkkeen käyttöön voi tottua, jos sitä ottaa kovin usein ja pitkiä aikoja. Unilääke myös voimistaa alkoholin ja muiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia

 

Lamotrigin actavis (epilepsialääke)

Haittavaikutukset: Yleisimpiä ovat päänsärky, huimaus, kahtena näkeminen ja ihottumat. Joskus ilmaantuu ärtyneisyyttä, uneliaisuutta, unettomuutta, vapinaa tai liikkeiden jäykkyyttä. Erilaiset vatsaoireet, kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli ovat myös mahdollisia. Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia.

Lipitor (kohonneeseen kolesterolin)

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä tai ohimeneviä. Osalla käyttäjistä on havaittu mm. ilmavaivoja, ripulia, ummetusta ja pahoinvointia, joskus myös päänsärkyä, unettomuutta, lihassärkyä, voimattomuutta ja ihottumaa. Lääkärille on ilmoitettava, jos hoidon aikana ilmaantuu lihaskipuja, joille ei ole luonnollista syytä.

 

Lyrica (hermovauriokipuihin, epilepsiaan)

Haittavaikutukset: Yleisimpiä ovat huimaus ja uneliaisuus. Muita mahdollisia ovat mm. lisääntynyt ruokahalu, hyvän olon tunteen sävyttämä mieliala, sekavuus, sukupuolivietin heikkeneminen ja ärtyneisyys. Lääkitys voi joskus häiritä keskittymiskykyä ja heikentää muistia sekä aiheuttaa vapinaa, näköhäiriöitä, suun kuivumista ja erilaisia vatsaoireita. Lääke voi heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä.

 

Meloxicam actavis (nivelrikkoon ja reuman hoitoon)

Haittavaikutukset: Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat erilaiset vatsaoireet, kuten närästys, pahoinvointi, ilmavaivat ja ripuli. Myös päänsärkyä ja huimausta voi ilmaantua, jolloin tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä. Joskus ilmaantuu ihottumaa tai ihon kutinaa, anemiaa tai turvotuksia. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Meloxicam copyfarm (nivelrikkoon, reuman hoitoon)

Haittavaikutukset: Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat erilaiset vatsaoireet, kuten ruoansulatushäiriöt, pahoinvointi, ilmavaivat ja ripuli. Myös päänsärkyä ja huimausta voi ilmaantua, jolloin tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä. Joskus ilmaantuu ihottumaa tai ihon kutinaa, anemiaa tai turvotuksia. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa.

Miranax (kipuun, kihtiin, migreeniin)

Haittavaikutukset: Lääke voi ärsyttää mahaa, jolloin tulee mm. pahoinvointia, ilmavaivoja, ripulia, ylävatsakipuja, närästystä tai pieniä verenvuotoja ruoansulatuskanavaan. Muita haittavaikutuksia voivat olla päänsärky, huimaus, korvien suhina, ihottumat tai ihovauriot. Naprokseeni pidentää veren hyytymisaikaa, jolloin haava vuotaa tavallista pitempään. Asetyylisalisyylihapolle yliherkkien pitää varoa naprokseenia ja muitakin tulehduskipulääkkeitä sisältäviä lääkkeitä.

 

Naprometin (reumaan, nivelrikkoon, runsaisiin kuukautisiin, migreeniin)

Haittavaikutukset: Lääke voi ärsyttää mahaa, jolloin saattaa tulla mm. pahoinvointia, ilmavaivoja, ripulia, ylävatsakipuja, närästystä tai pieniä verenvuotoja ruoansulatuskanavaan. Allergiaan taipuvaisille voi tulla ihottumaa, nuhaa tai astman kaltaisia oireita. Myös huimausta, päänsärkyä, unettomuutta ja korvien soimista on joskus esiintynyt. Muiden tämän ryhmän lääkkeiden tavoin naprokseeni vaikuttaa veren hyytymiseen siten, että verenvuoto kestää tavallista pitempään. Se ei sovi samanaikaiseen käyttöön aivan kaikkien muiden lääkkeiden kanssa. Lääkäri antaa tästä tarkemmat ohjeet.

Neurontin (epilepsiaan, hermoperäiseen kipuun)

Haittavaikutukset: Haittavaikutuksia ilmaantuu usein hoidon alkaessa, mutta käytön jatkuessa ne voivat lieventyä tai poistua. Yleisimpiä ovat jäykkyys, huimaus, päänsärky ja uneliaisuus. Tarkkaavaisuus liikenteessä voi heikentyä. Muita mahdollisia ovat mm. erilaiset vatsaoireet, painon nousu, näköhäiriöt, mielialan muutokset, muistihäiriöt, ihottumat, lihasten tai nivelten kivut sekä turvotukset.

 

Nexium (maha- ja pohjukaissuolihaavan hoitoon)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa mm. päänsärkyä tai erilaisia vatsavaivoja, kuten ripulia, ummetusta, vatsakipua, pahoinvointia, oksentelua tai ilmavaivoja.

 

Opamox (unilääkkeeksi, ahdistuneisuuteen, lihasjännitykseen)

Haittavaikutukset: Etenkin hoidon alkuvaiheessa lääke voi rauhoittaa ja väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa heikkenee. Se myös voimistaa alkoholin ja muiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutusta. Joillakin käyttäjillä on ilmennyt lihasheikkoutta, liikkeiden epävarmuutta tai päänsärkyä. Pitkäaikaisesta käytöstä voi olla vaikea päästä eroon, jos elimistö tottuu saamaan lääkettä. Lääkkeen teho alkaa heiketä jo muutaman viikon säännöllisen käytön jälkeen.

Oxamin (ahdistuneisuuteen, unettomuuteen, pelkoihin)

Haittavaikutukset: Etenkin hoidon alkuvaiheessa lääke voi rauhoittaa ja väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa heikkenee. Se myös voimistaa alkoholin ja muiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutusta. Joillakin käyttäjillä on ilmennyt myös mm. huimausta, lihasheikkoutta, muistihäiriöitä, unettomuutta, liikkeiden epävarmuutta, päänsärkyä, ihottumaa tai potenssin heikkenemistä. Pitkäaikaisesta käytöstä voi olla vaikea päästä eroon, koska elimistö tottuu saamaan lääkettä.

 

Panacod (kipuun)

Haittavaikutukset: Lääke voi etenkin suurina annoksina väsyttää siinä määrin, että keskittymiskyky liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tilanteissa heikkenee. Joillekin voi tulla lääkkeestä pahoinvointia tai ummetusta. Alkoholia ei pidä käyttää samanaikaisesti lääkkeen kanssa. Sappivaivaisille lääke voi aiheuttaa kipukohtauksen.

Persatin ja Persatin depot (estää verisuonitukosten syntyä)
 

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa joillekin käyttäjille oksentelua, ripulia, huimausta, pahoinvointia, päänsärkyä tai lihaskipuja. Myös verenpaineen alenemista, lämmön tunnetta ja sydämen tiheälyöntisyyttä on tavattu.

Remicade (reumaan)

Haittavaikutukset: Lääke voi ärsyttää paikallisesti pistoskohdan ihoa. Se voi aiheuttaa myös mm. päänsärkyä sekä nuhaa tai erilaisia hengitysteiden tulehduksia. Lääkkeen käyttöön on liittynyt joitakin vakavia infektioita eri puolilla elimistöä, yleensä silloin kun potilaalla on nivelreuman ohella muitakin sairauksia. Vakavien infektio-oireiden ilmaantuessa on otettava yhteys lääkäriin.

Risperdal (psykoosiin)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa mm. unettomuutta, ahdistuneisuutta, kiihtyneisyyttä ja päänsärkyä. Joskus tulee hoidon alkaessa huimausta pystyasentoon noustessa. Lääke saattaa heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa. Lääkkeen käytön yhteydessä pitää välttää ylensyömistä melko usein ilmenevän painon nousun välttämiseksi. Myös uneliaisuutta, keskittymisvaikeuksia, ummetusta, vatsavaivoja, sukupuolisten toimintojen muutoksia tai ihottumaa on tavattu. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on syytä sopia lääkärin kanssa. Lapsipotilailla yleisimpiä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, päänsärky ja painon nousu.

Rivatril (epilepsiaan)

Haittavaikutukset: Lääke saattaa väsyttää, jolloin tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa alenee. Lääke voi myös voimistaa alkoholin vaikutusta. Etenkin hoidon alkaessa voi ilmaantua mm. päänsärkyä, uupuneisuutta, huimausta tai hapuilua liikkuessa. Nämä oireet usein lievenevät tai poistuvat hoidon jatkuessa. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. ihottumat ja erilaiset vatsaoireet, kuten ummetus, ripuli tai pahoinvointi. Joskus ilmaantuu muistivaikeuksia, virtsan karkailua tai ärtyneisyyttä ja keskittymisvaikeutta.

Salazopyrin (paksusuolen haavaumiin, nivelreumaan)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa mm. päänsärkyä, kuumetta, ruokahaluttomuutta, erilaisia vatsaoireita ja ihottumia. Iho ja elimistön eritteet voivat muuttua keltaisiksi, mikä on vaaratonta. Lääke voi aiheuttaa myös muutoksia sisäelimissä ja veressä, minkä vuoksi hoidon aikana otetaan veri- ja virtsakokeita niiden havaitsemiseksi.

Seretide (astmaan)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, päänsärkyä ja käsien vapinaa. Joillekin saattaa ilmaantua suuhun sammasta. Joskus kurkku voi ärtyä tai ääni käheytyä. Näitä vaivoja ehkäisee ja auttaa suun ja nielun huuhtelu aina lääkkeen ottamisen jälkeen, ja huuhteluvesi syljetään pois. Lääkitystä ei pidä lopettaa äkillisesti. Lapsipotilailla tarkkaillaan etenkin suuriannoksisen hoidon yhteydessä lääkityksen mahdollista vaikutusta pituuskasvuun.

 

Seronil (masennukseen, pakkomielteiden hoitoon)

Haittavaikutukset: Lääke voi etenkin hoidon alkuvaiheessa heikentää keskittymiskykyä siten, että tarkkaavaisuus liikenteessä huonontuu. Muita yleisimpiä haittavaikutuksia ovat mm. pahoinvointi, hermostuneisuus, unettomuus, päänsärky, seksuaalisen halukkuuden heikkeneminen, ahdistuneisuus, suun kuivuminen, vapina, hikoilu ja ripuli. Joskus ilmenee mm. makuaistin heikentymistä, ilmavaivoja, epänormaalia unia, sydämen tykytystä tai painon laskua. Ihottuman ilmaantuessa on syytä ottaa yhteys lääkäriin. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä pitää neuvotella lääkärin kanssa. Lähinnä lääkehoidon alkuvaiheeseen liittyy suurentunut itsetuhoisuuden vaara.

 

Seroquel (skitsofrenian hoitoon)

Haittavaikutukset: Etenkin ensimmäisten hoitoviikkojen aikana voi ilmetä lievää uneliaisuutta, joka hoidon jatkuessa yleensä lievittyy tai poistuu. Uneliaisuus heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. lievä voimattomuus, suun kuivuus, huimaus, ummetus, sydämen tiheälyöntisyys ja ruoansulatushäiriöt. Harvinaisia haittavaikutuksia ovat mm. painon nousu, pyörtyminen, turvotukset ja verisolujen tuotannon häiriöt. Alkoholin käyttöä lääkityksen aikana on syytä välttää. Kaikkien muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on syytä neuvotella lääkärin kanssa.

 

Simvastatin actavis (kolesterolin alentamiseen)

Haittavaikutukset: Simvastatiini aiheuttaa haittavaikutuksia suhteellisen harvoin. Joskus ilmenee vatsaoireita, kuten ummetusta, vatsakipua, ilmavaivoja ja pahoinvointia. Hoidon aikana seurataan maksan toimintaa, koska maksa-arvot voivat etenkin hoidon alussa hieman kohota. Alkoholin runsas käyttö lisää maksahaittojen vaaraa. Selittämättömistä lihaskivuista on ilmoitettava lääkärille.

Spiriva (keuhkoahtaumaan)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa suun kuivumista, mikä usein häviää hoitoa jatkettaessa. Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. ummetus, nenän sivuonteloiden tai nielun tulehdukset sekä hiivatulehdukset limakalvoilla.

Symbicort turbuhaler (astmaan)

Haittavaikutukset: Lääke voi aiheuttaa mm. sydämen tykytystä, päänsärkyä ja käsien vapinaa. Joillekin saattaa ilmaantua suuhun sammasta. Tätä ehkäisee ja auttaa suun huuhtelu vedellä aina lääkkeen ottamisen jälkeen. Joskus kurkku voi ärtyä tai ääni käheytyä.

 

Temesta (ahdistuneisuuteen)

Haittavaikutukset: Lääke saattaa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa tarkkuutta vaativissa tehtävissä heikkenee. Etenkin iäkkäillä ja huonokuntoisilla käyttäjillä voi esiintyä mm. liikkeiden hallintavaikeuksia, lihasheikkoutta ja huimausta. Pitkäaikaiseen käyttöön liittyy tottumisvaara, jolloin lääkityksen äkillinen keskeyttäminen aiheuttaa vieroitusoireita. Alkoholin käytöstä on hyvä pidättäytyä lääkkeen käytön aikana.

 

Tenox (unilääke)

Haittavaikutukset: Moottoriajoneuvon kuljettamista ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä on hyvä välttää etenkin hoidon alussa, koska lääke voi väsyttää myös päiväsaikaan ja heikentää tarkkaavaisuutta. Joskus ilmenee huimausta, päänsärkyä, painajaisia, vatsavaivoja tai lihasheikkoutta. Lääkkeen teho alkaa heiketä, jos sitä käyttää säännöllisesti pitkään. Se voi aiheuttaa riippuvuutta, jolloin käyttöä on vieroitusoireiden vuoksi vaikea lopettaa. Lääke voimistaa alkoholin ja muiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia keskushermostoon. Suuri lääkeannos etenkin alkoholin kanssa nautittuna voi olla hengenvaarallinen.

 

Teveten (verenpaineeseen)

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ovat yleensä lieviä, eikä niitä ilmaannu kovin usein. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat mm. päänsärky, lihaskivut ja flunssan kaltaiset oireet.

 

Thyroxin (kilpirauhasen vajaatoimintaan)

Haittavaikutukset: Vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia, samoin allergiat. Yleisimmät haitat ovat useimmiten yhteydessä lääkkeen annostukseen: liian suuret annokset aiheuttavat mm. käsien vapinaa, sydämen tykytystä, hikoilua tai laihtumista. Liian pienillä annoksilla tulee kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita. Sydämen vajaatoimintaa sairastaville voi joskus ilmaantua rintakipua tai rytmihäiriöitä. Lääkäri opastaa tunnistamaan lääkkeen yli- ja aliannostelun oireet. Pitkään kestänyt hoito voi heikentää luustoa.

Trimopan (virtsatietulehduksiin)

Haittavaikutukset: Lääke saattaa aiheuttaa haittavaikutuksinaan mm. pahoinvointia, kielen arkuutta, ihottumia tai kutinaa.

Triptyl (masennukseen, hermokipuun, tukielinkipuun)

Haittavaikutukset: Lääke voi etenkin käytön alkuvaiheessa väsyttää siinä määrin, että tarkkaavaisuus liikenteessä ja muissa vastaavissa tilanteissa heikkenee. Lääke voi myös kuivattaa suuta, ummettaa tai vaikeuttaa virtsaamista. Joskus ilmennyt sydämen tykytystä, lievää huimausta pystyasentoon noustessa, painon nousua tai vapinaa. Muiden lääkkeiden samanaikaisesta käytöstä on neuvoteltava lääkärin kanssa. Suun ja hampaiden hygieniasta on huolehdittava erityisen hyvin, koska lääke voi kuivattaa suuta. Alkoholia saa lääkityksen aikana käyttää erityisen varoen tai ei ollenkaan

 Zinacef (antibiootti)

Haittavaikutukset: Haittavaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia. Jotkut potilaat ovat tulleet lääkkeelle yyliherkiksi ja saaneet siitä mm. ihottumaa, kuumetta tai ihon kutinaa. Etenkin pitkään jatkuvan hoidon yhteydessä voi tulla sienitulehduksia eri puolille elimistöä.

 

Zolt (maha- ja pohjukaissuolenhaavaan, helikobakteeriin)

Haittavaikutukset: Lääke aiheuttaa suhteellisen vähän haittavaikutuksia. Etenkin hoidon alkuvaiheessa voi tulla mm. päänsärkyä, huimausta, väsymystä ja huonovointisuutta sekä erilaisia vatsaoireita. Myös ihottumia on esiintynyt. Mahan happamuutta neutraloivia lääkkeitä ei tulisi ottaa tunnin sisällä tämän valmisteen nauttimisesta.

Zopinox (unilääke)

Haittavaikutukset: Moottoriajoneuvon kuljettamista ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä tulee välttää hoidon alussa vielä seuraavana aamunakin, koska lääke voi heikentää tarkkaavaisuutta. Joskus ilmenee kitkerää makua suussa tai suun kuivumista. Myös huimausta, päänsärkyä, muistihäiriöitä tai pahoinvointia ja oksentelua on esiintynyt. Unilääkkeen käyttöön tottuu, jos sitä ottaa kovin usein ja pitkiä aikoja. Unilääke voimistaa alkoholin ja muiden rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksia.

Zyprexa (psykoosiin)

Haittavaikutukset: Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus ja painon nousu. Joillekin käyttäjille saattaa ilmaantua huimausta etenkin pystyasentoon noustessa, turvotuksia, suun kuivumista ja ummetusta. Ainakin hoidon alkuvaiheessa on syytä olla varovainen liikenteessä ja tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Parkinsonin tautia sairastavien oireet voivat vaikeutua.

 

Lääkkeiden tiedot:

www.terveysportti.fi/terveyskirjasto

 

Koonnut ja kommentoinut

Saana Monthan

www.saananluo.fi