Share |

Laadukas istuminen

Laadukkaan satulatuoli-istumisen vaikutukset ihmisen fysiologiaan

Tämä artikkeli käsittelee huonosti tunnettua osaa ihmisen terveydestä – istumaterveyttä. On yllättävää, miten heikosti aihetta on tutkittu ja miten vähän huomiota sille on annettu. Tämä on erityisen merkittävää, sillä pitkäkestoisesta perinteisestä istumatavasta johtuvien istumaperäisten vaivojen (sitting disorders, SD) määrä on korkea. Suuri enemmistö ihmisistä kärsii ainakin yhdestä istumaperäisestä vaivasta päivittäin. Istumisen vaikutuksia aineenvaihduntaan ei suinkaan tunneta tarkasti.

Istumisesta ja selkärangan terveydestä on tehty erilaisia tutkimuksia, mutta yksikään niistä ei ole keskittynyt lantion alueen aineenvaihduntaan. Kuitenkin lantion alue on täynnä kaikenlaisia herkkiä nestekiertojärjestelmiä, jotka varmasti häiriintyvät, kun asetamme yläruumiimme painon niiden varaan. Selkein syy tämän alueen tutkimatta jättämiselle on häveliäisyys. On ehkä vaivaannuttavaa tutkia kudoksia, jotka ovat niin lähellä sukupuolielimiä, tai sukupuolielimiä ja suoliston aineenvaihduntaa istumisen aikana. 
 
Sallin tutkimusprojektilla on päämäärä: lisätä mielenkiintoa ja auttaa aloittamaan istumaterveyteen liittyviä tutkimuksia, jotka käsittelevät kaikkia ruumiinosia. Lantio ei ole ainoa laiminlyöty alue, mutta se on selän ohessa tärkein. Molempia on tutkittu hyvin vähän.

Yli kahdella kolmasosalla koululaisista on selän normaalissa asennossa muutoksia jo 16-vuotiaana. Heistä kasvaa tulevaisuuden selkäkroonikkoja. Ongelma on saavuttanut valtavan laajuuden ja trendit näyttävät hälyttäviltä, joten jotakin on tehtävä. Laadukas satulaistunta (= rako keskellä tuolia, anatomisesti oikein muotoiltu tuoli) yhdistettynä säädettävään pöytään ja hyvään kyynärpäätukeen (= pehmeä, sivuille ulottuva, säädettävä) näyttää ratkaisevan suurimman osan ongelmista. Verrattuna muihin kalusteratkaisuihin ja ergonomisiin konsepteihin, tämä yhdistelmä häiritsee aineenvaihduntaa ja kehon toimintoja vähiten. 
 
Alla on listattu positiivisia muutoksia, joita satulatuolilla istuminen saa aikaan sekä tavallisissa istujissa että selkäpotilaissa. Tiedot perustuvat tutkimuksiin ja havaintoihin laajan asiakaskannan keskuudessa (yli 100 000 käyttäjää), ja lisäksi myös tunnettuun perusfysiologiaan ja jopa maalaisjärkeen.

Tietoisuus kehosta 

 
Kun ihmiset aloittavat istumisensa radikaalin parantamisen, jo yrittäminen saa heissä aikaan muutoksen. He tulevat tietoisemmiksi kehostaan ja lihasjännityksistään. Uudentyyppinen istuminen saa heidät tiedostamaan oman verenkiertonsa, selkänsä terveyden, ryhtinsä, aineenvaihduntansa ja istuma-asentonsa, ja saa heidät haluamaan parannusta istumaympäristöönsä.


Selän terveys


Istuttaessa satulatuolilla lannenikamat asettuvat oikeaan asentoon, mikä helpottaa välilevyongelmia (oikea kulma nikamien ja fasettien välillä) ja alaselän kipuja. Samalla selkälihakset alkavat vahvistua selän oikean käyttötavan vuoksi. Tuolilla liikkuminen ja tavaroiden kurkottelu on helppoa ja riskitöntä, koska jalat ovat tukevasti maassa. Alaselän oikea asento ja lihaksien tehokas käyttö johtavat asteittaiseen asennon paranemiseen sekä skolioosin hallintaan.

Paineet olkapäiden ja kaulan alueella vähenevät kaula- ja selkärangan ja  olkapäiden paremman asennon ansiosta. Olkapäät ja kaula lepäävät rintarakenteessa. Pehmeä kyynärpäätuki vartalon lähellä kummallakin puolella parantaa vaikutusta. Kaulan alueen jännitykset vähenevät ja aikaa myöten myös häviävät. Kurkussa äänenmuodostus paranee ja jännitys ääntä muodostavissa elimissä vähenee. Verenkierto pään alueelle paranee ja päänsärkyjen määrä vähenee.  
 
Lihasjännityksen helpottuminen niska-hartiaseudulla auttaa myös pääsemään eroon hiirikäden vaivoista. Huono rannekulma, toistuvat liikkeet ja lihasjännitykset yhdessä kyfoottisen hartia-alueen hermojen puristuksen kanssa ovat hiirikäden ongelmien pääsyylliset.


Verenkierto


Verenkierron herkkyyttä voi testata sulkemalla verisuonen kämmenselästä painamalla sitä sormella. Tähän ei tarvita juuri lainkaan voimaa. Kuvittele, miten dramaattisesti verenkierto häiriintyy, kun asetamme yläruumiimme painon pehmytkudoksillemme ja istumme lähestulkoon liikkumatta selkä tukea vasten. 
 
Satulatuolilla istuminen nopeuttaa verenkiertoa ja lymfajärjestelmän toimintaa. Vaikutus on vahvimmillaan tyypillisillä (tavallisen toimistotuolin aiheuttamilla) painealueilla kuten lonkissa ja selässä. Myös tyypillisillä jännitysalueilla, kuten yläselässä, verenkierto lisääntyy. Alaraajat hyötyvät myös, sillä lonkka- ja polvikulmat suurenevat, jolloin alaraajoja on helpompi käyttää. Istuinluut kantavat suurimman osan vartalon painosta, mikä taas vähentää lihasjännitystä muilla alueilla.


Lisääntynyt liikkuvuus, vaihtoehto seisomiselle


Perinteisesti monissa työtehtävissä, varsinkin asiakaspalvelussa seisotaan koko työpäivä. Satulatuoli on oivallinen keino korvata seisominen ergonomisella istumisella. Satulatuolilla istuttaessa ollaan suunnilleen samalla korkeudella seisovan asiakkaan kanssa. Alaselän väsyminen vähenee ja verenkierto alaraajoissa lisääntyy. Nämä positiiviset vaikutukset edesauttavat pitämään yllä hyvää tuulta ja korkealaatuista asiakaspalvelua ja osaltaan vähentävät virheitä. Pyörillä varustettua satulatuolia käytettäessä työntekijän on myös helppo liikkua paikasta toiseen vain pienellä jalkojen liikkeellä. 
 

Genitaalialue


Noin 50 prosenttia Euroopan aikuisväestöstä kärsii ainakin ajoittain jonkinlaisesta fyysisestä seksuaalihäiriöstä. Yksi pääsyistä on istuminen ja sen vahingollinen vaikutus verenkierrolle. Miesten kohdalla istuinsuunnittelun ongelmat ovat selkeästi nähtävissä kaikillä työpaikoilla. Miehillä on tapana istua lantio taaksepäin käännettynä. Tämä on alitajuntainen tapa helpottaa peniksen juureen kohdistuvaa painetta. Miehet myös pitävät jalkansa levitettyinä vähentääkseen paineen tunnetta kiveksissä. Tämän lisäksi myös tiukat vaatteet saattavat puristaa miehen sukupuolielimiä, jotka ovat erittäin herkkiä paineen vaikutuksille, eikä niitä tulisi altistaa sille pidemmiksi ajoiksi.

Keskiraollinen satulatuoli laskee kivesten lämpötilan takaisin optimiarvoon (33°C), kun taas istuttaessa perinteisellä tuolilla kivesten lämpötila voi nousta jopa 37 asteeseen. Tämä saattaa myös olla syynä genitaaliterveyden yleiseen huonontumiseen ja sperman laadun heikkenemiseen. 
 
Laadukasta satulatuolia käytettäessä peniksen alaosaan (noin 10 cm häpyluusta, lantion alla kivesten takana) ei kohdistu samanlaista painetta kuin huonoja satulatuoleja tai tavanomaisia tuoleja käytettäessä. Myös verisuoniin ja erityisesti pudendaalihermoon kohdistuva paine helpottuu.
 
Pudendaalihermoon kohdistuva paine aiheuttaa tiettävästi impotenssia pyöräilijöillä, ja sama ilmiö alkaa näkyä myös yksiosaisten satulatuoli-istuinten käyttäjissä. Pudendaalihermoon kohdistuu myös kohtalainen määrä painetta, kun mies istuu lantio suorassa. Tässä tapauksessa alaselkä on paremmassa asennossa, mutta pudendaalihermon paine lisääntyy. Kuka tahansa mies voi testata tätä istumalla hyvin hitaasti pehmustetulle tuolille, jolloin on helppo huomata paineen vaikutukset kudoksille.

Tiukat vaatteet ja pitkäkestoinen istuminen yhdistettynä terveyssiteiden ja pikkuhousunsuojien käyttöön lisäävät naisten sukupuolielinten infektioriskiä. Raollisella satulatuolilla istuminen parantaa tilannetta. Useimpien naisten mielestä riittämätön rako tai satulatuoli kokonaan ilman keskirakoa saattaa tuntua epämiellyttävältä häpyluun alueella. Tämä tunne johtuu pudendaalihermon puristumisesta ja tuolin häpyluuhun kohdistamasta paineesta. Tällainen paine johtaa myös heikentyneeseen verenkiertoon, joka jo itsessään on terveysriski.

Heikentynyt verenkierto (asennon, paineen ja reisien kulman aiheuttama) saa lantion alueen lämpötilan laskuun. Yleisesti on tiedossa, että eturauhasen tulehdukset ovat yleisiä, ja johtuvat ainakin osittain eturauhasen viilenemisestä.
Keskiraollinen satulatuoli rohkaisee sekä miehiä että naisia kallistamaan lantiota eteenpäin ilman epämiellyttävää paineen tunnetta häpyluussa tai sukupuolielimissä. Tämä auttaa heitä säilyttämään luonnollisen lordoosin (=selkärangan ihanneasento). Keskiraollinen satulatuoli helpottaa tehokkaasti genitaalialueeseen kohdistuvaa painetta ja säilyttää turvallisen kulman reisien ja ylävartalon välillä.


Polvi- ja lonkkanivelet


Istuttaessa satulatuolilla vatsan ja reisien väliin muodostuu 135 asteen kulma. Tämä kulma parantaa nivelten aineenvaihduntaa ja lisää nesteiden määrää, mikä puolestaan vähentää nivelsairauksien riskiä. Tavallisella tuolilla istuttaessa vatsan ja reisien väliin muodostuu vain 90 asteen kulma, minkä tiedetään aiheuttavan ongelmia polvi- ja lonkkanivelten toiminnassa.

Hermotoiminta


Miesten kohdalla hermotoiminta paranee erityisesti sukupuolielinten alueella (verrattuna yksiosaiseen satulatuoliin), lantiossa, alaselän alueella ja alaraajoissa. Nämä alueet ovat istumapaineen pääkohteita ja häiritsevät hermotoimintaa. Monia hermo-oireita näyttää esiintyvän myös nikamavaivojen yhteydessä, jos ihmisellä on kroonisesti huono ryhti. 
 

Hapenotto

 
Hapenottokyky lisääntyy huomattavasti. Jäykkyys ja lukot rintaluussa ja yläselässä vähenevät. Kun tämä yhdistetään helpottuneeseen lihasjännitykseen ja parempaan asentoon, koko hengitysmekanismi työskentelee paremmin, jolloin rintakehä laajenee sujuvasti ja auttaa ihmistä hengittämään syvempään. Lisääntynyt hapenotto kasvattaa hapen määrää koko kehossa ja vähentää väsymisen tunnetta. 
 

Lantionpohjalihakset


Lantionpohjalihakset eivät pidä ratsastuksen aiheuttamasta tasaisesta hyppimisestä, mutta ne pitävät satulatuolilla istumisesta. Kumartelulla ja alaselän ja lantionpohjan lihasten käytöllä on myönteisiä vaikutuksia koko kehon lihaskuntoon. EMG-mittausten mukaan alaspäin kurottelu tukijalan ylitse (alahyllylle, tulostimelle) keskiraolliselta satulatuolilta on hyvää liikuntaa lantionpohjan lihaksille. Tätä ilmiötä voi käyttää hyödyksi tukemaan muita lantionpohjalihasten harjoitteita.


Olkapäänivel


Olkapäänivelen ongelmat ovat yleisiä ammateissa, joissa työasennossa keskivartalon ja ylemmän käden välille muodostuva kulma on enemmän kuin 30 astetta (esim. hammaslääkärit). Istuttaessa satulatuolilla hyvässä asennossa vastaava kulma pysyy useimmiten pienempänä kuin 30 astetta ja estää olkapäänivelen ongelmien kehittymisen. 
 

Selkärangan terveys ja sisäelimet


Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä kuten myös perinteisessä skandinaavisessa lääketieteessä selkärangan nikamilla ja niiden terveydellä ja tasapainolla on uskottu olevan vuorovaikutusta joidenkin sisäelinten toiminnan kanssa. Esimerkiksi yleiset ongelmat L4:ssa ja L5:ssa ovat yhteydessä lonkkaan, polveen ja verenkiertoon alaraajoissa sekä virtsausongelmiin ja iskiaskipuun. Häiriöt muissakin selän nikamissa ovat yhteydessä moniin sisäelimiin. 
 

Vatsa ja suolisto


Parannukset yläkehon asennossa vähentävät painetta vatsan alueella, sillä vatsa ei ole enää puristunut lonkan ja rintakehän väliin. Paineen vähentymisellä on positiivinen vaikutus suoliston toimintaan (peristaltiikka ja sen tehokkuus) ja ruuansulatukseen.

Raoton satulatuoli korkealla keskiosalla voi myös painaa peräaukkoa ja peräsuolta epäsuorasti, mikä taas johtaa suolen tyhjentämisrefleksin hidastumiseen tai lykkääntymiseen. 
 

Kauneus


On oikeutettua sanoa, että terveyden lisäksi myös ulkonäkö paranee istuttaessa oikein satulatuolilla. Alaraajojen verenkierron nopeutumisen ansiosta selluliitin määrän ja turvotuksen uskotaan vähenevän ja suonikohjujen muodostumisen hidastuvan. Asennon paranemisen myötä ylävartalo näyttää paremmalta, olkapäät ovat takana suorassa ja kaula sekä pää kauniisti ylhäällä. Olkapäiden hyvä asento kohentaa rintaryhtiä. Iän myötä ja vuosien istumisen jälkeen takapuoli litistyy ja menettää kauniin muotonsa sekä terveytensä, mutta istuttaessa satulatuolilla näitä vaikutuksia voi vähentää tai ne katoavat täysin.

Veli-Jussi Jalkanen 
Toimitusjohtaja
Lähde: Salli.com