Share |

KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS  - PERINTEIDEN JA ANATOMIAN HALLINTAA YHTEISTYÖSSÄ KOULULÄÄKETIETEEN KANSSA

satula_pun.jpg

Hoito käsittää kaikki liikeratoihin vaikuttavat anatomiset osa-alueet lähtien liikkeelle jaloista päätyen päähän.  Siinä vapautetaan lihakset, sidekudokset, kudosnestekierto, verenkierto ja hermotoiminta luonnolliseen tilaan, jossa puolustuksella ei ole tarvetta. Kalevalaiset jäsenkorjausmestarit / kalevalaiset jäsenkorjaajat lähtevät siitä, että ihminen on kokonaisuus, jota tulee myös hoitaa kokonaisuutena. Hoidon aluksi pyritään selvittämään kaikki tuki- ja liikuntaelinten poikkeavuudet ja niiden aiheuttajat.

 

img_0509.jpg

Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan sidekudosten ja lihasten liikkuvuutta venyttämällä niitä asiakkaan omaehtoisia liikeratoja hyödyntäen. Tukirakenteet saatetaan paikalleen käyttäen hyväksi asiakkaan vapaaehtoista liikerataa ja nivelkanavat avataan kevyellä venytysliikkeellä.

 

On erittäin kunnioitettavaa se taito ja osaaminen, millä mestariparantajat ja muut koulutetut osaajat selvittävät tasapainotekijöissä olevat muutokset sekä analysoivat kudoksissa tapahtuneita muutoksia hoidon tueksi. Hermoheijasteet ovat edellä mainittujen lisäksi yksi tärkeimmistä ongelman aiheuttajan ilmentäjistä.

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu erittäin hyviä hoitotuloksia seuraavilla osa-alueilla:

Osa 1.     Alaraajojen virheasennoissa ja kiputiloissa, kuteimg_0447.jpgn

 • jalkojen toiminnallinen erimittaisuus
 • jalkaterien ja nilkkojen virheasentojen hoito ns. "kampurajalan hoito lapsilla" -  "Morttonin oireyhtymässä"
 • lasten ja nuorten kasvukipujen hoito
 • levottomat jalat -oireen helpotus
 • polvien virheasentojen hoito
 • lonkan virheasentojen hoito

 

 

Osa 2.     Alaselän kiputiloissaimg_0466.jpg

 • iskias ym. särkytilat ja virheasennot (ristiselkä ja lanneranka)
 • lantion alueen virheasennon hoito
 • SI - nivelen virheasennon hoito

 

Osa 3.     Kieroselkäisyyden eli skolioosin hoidossa, etenkin lasten ja nuorten osalta sekä erilaisista tasapainotekijöistä johtuvissa ryhtivioissa

 

Osa 4.     Rintarangan ja yläselän kiputiloissaimg_0490.jpg

 • nikamien virheasennot ja niistä aiheutuvat toiminnalliset häiriöt, kuten sydämen rytmihäiriö, hengen ahdistus, korkea verenpaine, suoliston alueen toiminnallinen kohentuminen

 

 

Osa 5.     Hartia- ja niskajännitysvaivoissa, kutenimg_0482.jpg

 • lapojen lukkiutumiset ja mahdollisesti lihasjännityksestä aiheutuvat ongelmat kuten huimaus, päänsärky, migreeni, näkö- ja kuulohäiriöt

 

 

Osa 6.     Yläraajojen kiputiloissa, kuten img_0494.jpg

 • käsisäryt, tenniskyynärpää, kipuolkapää / jäätynyt olkapää
 • rannekanavan ahtaumavaivan hoitaminen ja sormien puutuminen

 

 

 

 

 

Osa 7.    Päänalueen vaivoissa, kutenimg_0513.jpg

 • jännityspäänsärky, purentahäiriöt, kasvosäryt ja näköhäiriöt


 

KANSANTALOUDELLINEN ONGELMA

 • Suomessa on jo nyt noin miljoona selkäongelmaista. KELA:n maksamat selkäongelmaisten lääkekustannukset ovat olleet vuonna 2004 yhteensä 93 milj €.
 • Työstä poissaolopäiviä oli KELA:n tilastojen mukaan 2 107129, jolloin menetettyjen työpäivien organisaatioihin ja yhteiskuntaan vaikuttava kustannus oli yli 0,49 - 1,5 miljardia € vuodessa (233 - 500 euroa/työpäivä). 
 • Vuonna 2004 KELA:n maksamat sairaspäivärahakorvaukset olivat n. 90 milj €.
 • Vuonna 2004 työkyvyttömyyseläkkeellä oli selkäsairauden vuoksi 31 322 henkilöä. Vuonna 2003 selkäsairauksista johtuvista työkyvyttömyyseläkkeistä maksettiin 375 milj €.
 • Edelleen on huomioitava selkäsairauksien asiaomaisille henkilöille aiheuttamat kivut ja niistä johtuvat vaikeudet jokapäiväisessä elämässä. Myös perheet saavat kokea niistä aiheutuvan tuskan.

TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA KALEVALAISEN JÄSENKORJAUSHOIDON VAIKUTUS KESTÄÄ JA TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖT OVAT MERKITTÄVÄT img_0514.jpg

Kalevalainen jäsenkorjaushoito on perinteinen suomalainen tuki- ja liikuntaelinvaivojen käsin tapahtuva hoito. Hoidossa tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyn avulla hoitoa tarvitsevan koko tukirakenteen kineettinen ketju aina jalkapohjista kallonrajaan saakka. Perinteen tuoman kokemuksen kautta voidaan lukea lihastasapainoista sekä hermoheijasteista ongelmien aiheuttajat, jolloin ei päädytä hoitamaan pelkästään oiretta, vaan voidaan todeta ja hoitaa myös itse ongelman aiheuttajat. Kalevalaisen jäsenkorjaushoidon hoitomenetelmän toimivuuden vahvistavat myös tutkimustulokset, jotka osoittivat ongelmaa ilmentävän kivun poistuneen ja pysyneen poissa merkittävästi vertailuhoitoja pidempään. Kalevalainen jäsenkorjaus hoitaa asiakkaiden vaivoja vaikuttaen kipuun ja sen aiheuttamaan haittaan, toimintakykyyn sekä elämänlaatuun. Särkylääkkeiden käyttö ja työstä poissaolo vähenevät. Kudoksia kunnioittava mobilisaatio koetaan miellyttävänä eikä tiedossa ole, että kenellekään olisi sattunut vahinkoa, silloin kun hoito on tehty perinteisellä kalevalaisella jäsenkorjauksella.

 

Kalevalainen jäsenkorjaus on oleellisesti kustannustehokkaampaa kuin tavanomainen fysioterapia- ja hierontahoito käytettäessä mittareina työstä poissaolojen vähenemistä, lääkkeiden käytön vähenemistä ja parantunutta työkykyisyyttä. Tutkimustulokset vahvistivat kentällä olleen käsityksen perinnehoitoihin kuuluvan kalevalaisen jäsenkorjauksen ainutlaatuisuudesta TULES-potilaiden hoidossa ja hoitojen kautta saatavat merkittävät kansantaloudelliset säästöt.

 

Katso tästä aiheeseen liittyvä video:

http://www.kansanlaakintaseura.fi/tuloksia_video_dsl.html

 

PERINTEET

Kalevalainen jäsenkorjaus on suomalaiseen perinnekulttuuriin tukeutuva tehokas hoitomenetelmä, perinteinen suomalainen mobilisaatiohoito, joka kattaa tukielinsairauksien koko alueen. Kysymyksessä on vanhin, tehokkain ja tälläkin hetkellä elinvoimainen mestariparantajain, mestarien sekä kalevalaisten jäsenkorjaajien käyttämä hoitoperinne. Hoitoa kuvaavia vanhimpia väitöskirjoja on Gabriel Maxeniuksen vuonna 1733 tekemä väitöskirja, joka löytyy Kuopion yliopistosta.

Elias Lönnrot on kerännyt laajemmin tietoa kansanparannusperinteestä 1830 -luvulla. Mielenkiintoista Lönnrotin kirjoittamassa tallenteissa, kuten Kalevalassa, on siinä oleva runomitta. Runomittaan puettuna opit voitiin helpommin siirtää sukupolvilta toisille.

 

Myöhemmin menetelmiä on tallentanut Kaustisella lääkäri Antti Hernesniemi. Hänellä on ollut mahdollisuus seurata ja tallentaa myös parantaja Iina Känsälän työskentelymenetelmiä. Menetelmiä, jotka olivat säilyneet perheessä usean sukupolvien ajan. Hernesniemi toimi vastaavana lääkärinä hoitolaitos Viisloopissa tutkien samalla myös mestariparantajien Olavi Mäkelän ja Pentti Penttilän asiakashoitoja moniongelmaisissa tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden hoidoissa.

 

Näyttönsä osaamisestaan mestariparantajat Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä antoivat Kuopion yliopistolla vuonna 1997 pilot-tutkimuksessa. Tutkimuspotilaista useimmat olivat moniongelmaisia selkäkipupotilaita ja käyneet läpi kaikki koululääketieteen tarjoamat hoidot, osa potilaista oli ollut myös leikkauksissa. Kalevalainen jäsenkorjaus oli paras hoitomuoto, joka todennettiin sähköisin kipukynnysmittauksin ja potilastuntemuksin. Hoitovaikutusten seuranta kesti puoli vuotta.

 

Kansanlääkintäseura ry nimesi hoitomuodon Olavi Mäkelän Kalevala-tuntemuksen ja sieltä löytyvien kuvauksellisten oppien mukaan Kalevalaiseksi jäsenkorjaukseksi vuonna 1997 erotukseksi muista jäsenkorjaajien käyttämistä hoitomenetelmistä. Vuosien 2003-2006 aikana toteutettiin Kansanlääkintäseura ry:n toimesta ja RAY:n tuella Kuopion Yliopistolla laajempi tutkimus kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta. Hoitajina olivat noissa tutkimuksissa Kansanlääkintäseura ry:n kouluttamat kalevalaiset jäsenkorjaajat.

 

Samalla tuli osoitettua hoitoperinteen osaamisen siirrettävyys uusille osaajille. Käytännön osaajien taholta on ilmaistu, että yhä suurempi osa asiakkaista on tullut hoitoon lääkärien antamin suosituksin. Tiedossamme on, että osa maamme lääkärikuntaa on päätynyt yhteistyöhön perinteisten hoitomuotojen antajien kanssa ongelmissa, joihin koululääketieteen käytössä olevat menetelmät eivät ole auttaneet.

 

Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta syntyneet julkaisut ja tutkimukset

Tutkimukset Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta:

 • § Pilotti-tutkimus Kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta, 1997, Kuopion yliopisto, LL Valto Räsänen ym.
 • § Jäsenkorjaajien työmenetelmien ja annetun hoidon tuloksellisuuden selvittäminen; 2003-2006, Kuopion yliopisto, Nina Zaproudina ym.
 • § Kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuus kroonisten alaselkävaivojen hoidossa; Tilastotieteen Pro Gradututkielma 2007,Oulun yliopisto, Teiju Hietikko

 Tutkimuksista syntyneet referoidut julkaisut:

 • § Zaproudina N, Hänninen OO, Airaksinen O. Effectiveness of traditional bone setting in chronic neck pain: randomized clinical trial. J Manipulative Physiol Ther. 2007, Jul-Aug;30(6):432-7.
 • § Räsänen V, Leinonen V, Zaproudina N. Indigenous healers' explanations of low back pain and its relief. Pathophysiology 2005; 12(4): 313-6.
 • § Zaproudina N, Hänninen O. Effectiveness of traditional bone setting in chronic low back pain. Submitted.
 • § Ritvanen T, Zaproudina N, Nissen M, Leinonen V, Hänninen O. Dynamic surface electromyographic responses in chronic low back pain treated by traditional bone setting and conventional physical therapy. J Manipulative Physiol Ther. 2007 Jan;30(1):31-7.
 • § Zaproudina N, Ming Z, Hänninen O. Plantar infrared thermography measurements and low back pain intensity. J Manipulative Physiol Ther. 2006; 29(3): 219-23.

Kongressijulkaisut:

 • § Zaproudina N, Hänninen O. Efficacy of Finnish Traditional Bone Setting in Chronic Low Back and Neck-Shoulder Pain. 3rd International Conference: LOW BACK PAIN, Prevention, Investigation and Treatment Concepts, 12. Erfurter Tage (2005, Erfurt).

Oppimateriaali:

 • § Hänninen Osmo ja Karppinen Hannes; Mestariparantajat 2007
 • § Hänninen O, Zaproudina N: Kansanparannus elää ja auttaa, oppikirjakäsikirjoitus, n. 200 s, (valm.)

Muut julkaisut:

Hänninen O, Räsänen V, Zaproudina N, Leinonen V. Tuki- ja liikuntaelinkipujen perinnehoito

vanhan kirjallisuuden ja tämän päivän havaintojen valossa. Hippokrates, Suomen Lääketieteen

Historian Seuran vuosikirja 2004; 21: 13-26.

Hänninen O, Zaproudina N. Jäsenkorjaus: elinvoimaista ikivanhaa perinnettä. Aikakausilehti

Nikama, 2005: 16 (4): 11-13.

  

p1010064.jpgAntti Torsti -  Auttaa kivuissa ja kolotuksissa!

- yleensä jopa yksi hoitokerta riittää - Tervetuloa!

Soita ja varaa aika

0440 968682

 

tai lähetä viesti